چرا زندگی بعد از ارتودنسی چند برابر بهتر می شود؟ (توضیح دلایل)